Meble biurowe
Meble pracownicze
Trwa ładowanie kategorii...
Meble gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Lady recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Stoły konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Kuchnie biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
SYSTEMY AKUSTYCZNE
Trwa ładowanie kategorii...
Ergonomia w biurze
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele i krzesła
Krzesła biurowe
Trwa ładowanie kategorii...
Fotele gabinetowe
Trwa ładowanie kategorii...
Krzesła konferencyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Siedziska recepcyjne
Trwa ładowanie kategorii...
Sofy i fotele
Trwa ładowanie kategorii...
Systemy akustyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Stoliki
Trwa ładowanie kategorii...
Meble metalowe
Szatnie i przebieralnie
Trwa ładowanie kategorii...
Szafy aktowe i kartotekowe
Trwa ładowanie kategorii...
Meble warsztatowe
Trwa ładowanie kategorii...
Sejfy i szafy pancerne
Trwa ładowanie kategorii...
Biurka i kontenery
Trwa ładowanie kategorii...
Meble medyczne
Trwa ładowanie kategorii...
Meble ze stali nierdzewnej
Trwa ładowanie kategorii...
Wnętrze i dodatki
Dodatki do mebli
Trwa ładowanie kategorii...
Ergonomia w biurze
Trwa ładowanie kategorii...
Wykładziny
Trwa ładowanie kategorii...
Tapety
Trwa ładowanie kategorii...
Żaluzje i rolety
Trwa ładowanie kategorii...
Oświetlenie
Trwa ładowanie kategorii...
Wieszaki
Trwa ładowanie kategorii...
Doniczki
Trwa ładowanie kategorii...
csr - społeczna odpowiedzialność biznesu
Strategia firmy Elzap konsekwentnie budowana jest w oparciu o wytyczne normy ISO 26000.

W praktyce oznacza to, że firma zobowiązuje się do przejrzystego i etycznego działania, przyczyniającego się do zrównoważonego rozwoju. Elzap, jako podmiot gospodarczy, świadomy jest swojej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa. Naszym nadrzędnym celem jest przestrzeganie prawa, norm społecznych, praw człowieka i propagowanie postaw pozytywnie oddziałujących na otoczenie.

Elzap inspiruje się wytycznymi społecznej odpowiedzialności biznesu w następujących obszarach działań:

ŁAD ORGANIZACYJNY: Elzap posiada przejrzystą strukturę organizacyjną. Wszyscy pracownicy mają jasno określone kompetencje i zakresy działań. Zasady współpracy z kontrahentami są czytelne, a umowy konstruowane są zgodnie z prawem i bez niejasności.

Więcej...

PRAWA CZŁOWIEKA: Elzap w sposób bezwzględny przestrzega praw osobistych i społecznych. Wyraźnie sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji. Zarówno w obszarze dbałości o pracowników, kontrahentów, jak i społeczność.

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY: wszyscy pracownicy firmy Elzap zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Poza dodatkowymi świadczeniami, na które liczyć mogą wszyscy pracownicy, wypracowaliśmy również Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową, mającą na celu ochronę pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Kładziemy duży nacisk na rozwój osobisty pracowników firmy Elzap, gwarantując równy dostęp do bogatego pakietu szkoleń. Bezwzględnie przestrzegamy zasad BHP. W każdym aspekcie dążymy do komfortu i zadowolenia naszych pracowników.

Więcej...

ŚRODOWISKO: dbałość o środowisko jest jednym z kluczowych celów firmy Elzap. W ramach działań proekologicznych minimalizujemy zużycie energii elektrycznej i wody. Zwracamy uwagę na właściwie gospodarowanie odpadami. Takiego podejścia oczekujemy również bezwzględnie od naszych dostawców i producentów.

Więcej...

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE: filarem firmy Elzap od samego początku jej istnienia jest przestrzeganie dobrych praktyk biznesowych. Uczciwość i transparentność traktujemy nie jako dobrą wolę podmiotów, lecz jako warunek ich funkcjonowania. Współpracujemy jedynie z kontrahentami, którzy działają w ten sam sposób. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencjijest podstawą naszej obecności na rynku.

Więcej...

ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE: działania marketingowe opierają się na uczciwym i zgodnym z prawdą rzetelnym informowaniu o produktach i usługach oferowanych przez firmę Elzap. Nasze produkty przestrzegają norm jakości i posiadają wszelkie niezbędne atesty. Dbamy o ochronę danych naszych klientów, a w umowach i ofertach nie stosujemy żadnych ukrytych kosztów. Każdy klient otrzymuje wsparcie oraz może liczyć na obiektywne i uczciwe rozpatrzenie reklamacji.

Więcej...

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: wierzymy, że sukces ma sens tylko wtedy, kiedy niesie za sobą dobro. Elzap od wielu lat angażuje się w akcje społeczne i wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy. Poza wsparciem finansowym i rzeczowym, inicjujemy również akcje mające na celu aktywizację zawodową oraz umożliwienie klientom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Elzap Lease, Elzap Rental

Licencja PN-ISO 26000:2012P
Uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie
Uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie
Uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie
Rugby na wózkach. Metro Cup 2017
Pomoc dla Maćka