CSR.jpg

CSR

Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności wobec środowiska, pracowników i społeczeństwa. Dlatego czujemy się zobowiązani do przestrzeganie prawa, norm społecznych, praw człowieka i propagowania postaw pozytywnie oddziałujących na otoczenie.

Ład organizacyjny

 • posiadamy przejrzystą strukturę organizacyjną, jasno określamy kompetencje i zakresy działań pracowników
 • stawiamy na czytelne zasady współpracy
 • nasze umowy konstruowane są zgodnie z prawem

Prawa człowieka

 • zawsze przestrzegamy praw osobistych i społecznych
 • zdecydowanie sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji

Uczuciwe praktyki operacyjne

 • przestrzeganie dobrych praktyk biznesowych to fundament naszej firmy
 • uczciwość i transparentność traktujemy nie jako dobrą wolę podmiotów, lecz jako warunek ich funkcjonowania
 • zawsze przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji

Prawo pracy

 • nasi pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę
 • wypracowaliśmy Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową, chroniącą nasz zespół przed ewentualnymi zagrożeniami
 • umożliwiamy pracownikom rozwój osobisty, gwarantując równy dostęp do bogatego pakietu szkoleń
 • bezwzględnie przestrzegamy zasad BHP

Zagadnienia konsumenckie

 • działania marketingowe opieramy na rzetelnym informowaniu o produktach i usługach 
 • oferowane przez nas produkty spełniają normy jakości i posiadają wszelkie niezbędne atesty
 • w umowach i ofertach nie umieszczamy żadnych ukrytych kosztów
 • klienci mogą liczyć na nasze wsparcie i obiektywne rozpatrzenie reklamacji
 • dbamy o ochronę danych naszych klientów

Środowisko

 • troska o środowisko jest jednym z naszych kluczowych celów 
 • minimalizujemy zużycie energii elektrycznej i wody
 • dbamy o właściwe gospodarowanie odpadami
 • podejścia proekologicznego oczekujemy również od naszych dostawców i producentów

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

 • wierzymy, że sukces ma sens tylko wtedy, kiedy niesie za sobą dobro
 • od wielu lat angażujemy się w akcje społeczne i wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy
 • inicjujemy również akcje mające na celu aktywizację zawodową
 • naszym klientom służymy pomocą przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej
Strona startowa